Open-Hart-Cirkel


  • Kan je als gezin moeilijk met elkaar praten, zonder dat het oppervlakkig blijft of dat er conflicten ontstaan?
  • Ben je ongerust over het welzijn van iemand die je nauw aan het hart ligt en voel je je alleen hiermee, machteloos?
  • Maakte je een erge situatie mee, die jullie allen die betrokken zijn, helemaal overhoop haalde? Is het troebel voor je ogen? Heb je het lastig dat iedereen maar “verder doet”? Vind je de moed niet om in contact te gaan, ook al wil je dit? 
  • Verloopt het contact stroef met dierbare personen door een incident, een geëscaleerde ruzie en blokkeert dit je in je functioneren, voel je pijn bij dit gemis van connectie met deze perso(o)n(en)?
  • Kreeg je te maken met het verlies van iemand die voor jou/jullie heel bijzonder was? Of een rouwsituatie door een scheiding, verlies door een ingrijpende verandering (vb job, ongeluk, huisdier overleden, …)?
  • Voel je kriebels om eens op een andere manier in contact te gaan met mensen die je lief hebt, mensen die dicht bij jou staan?Open-Hart-Cirkel voor mensen die nood hebben om met geliefden (gezin, familie, vrienden, collega’s,…) écht samen te zijn.

"Be-leef samen"


Het hedendaagse jachtige leven maakt dat we elkaar soms verliezen onderweg of geen tijd maken voor de dingen, mensen die er écht toe doen. We zetten dit stop, en gaan even een andere ruimte binnen… 

Er wordt nog zo weinig ruimte gemaakt hiervoor, iets wat wij willen creëren en terug zijn plaats laten krijgen in de maatschappij. We gunnen iedereen dit diep geluksgevoel van échte verbinding met zichzelf en elkaar. De kracht van de stilte, kwetsbaarheid, symbolen en rituelen, de natuur, een aanraking, een gebaar, een blik. 
Wat zoveel zuurstof geeft om terug verder te kunnen samen. Een diepe connectie, sterk voelbaar, ook op momenten als je alleen bent.


Wij verzorgen een optimale omgeving en sfeer waarin we jullie van harte verwelkomen en uitnodigen. We zorgen voor een "veilig" en geruststellend kader, zodat jullie op eigen tempo kunnen binnen stappen. Daar binnen vinden prachtige ontmoetingen plaats. Échte verbinding, waar mensen zichzelf en elkaar voelen, zien, horen en begrijpen. Via de methodiek van open-hart-cirkels ondersteunen we de weg naar de kern, daar waar hoop en liefde zich laten voelen. Waar je mag thuiskomen bij jezelf en bij elkaar.
Of waar je net liefdevol mag loslaten en afscheid nemen door de ruimte te geven aan jezelf, elkaar, aan het gemis, …


Deze cirkels kunnen aangevraagd worden door jou, jij die de wens, behoefte, nood voelt. We bekijken samen de verdere weg. Neem gerust contact op bij vragen of bij interesse.


Graag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek?


In een verbrokkelde, uiteenvallende wereld zal de liefde de verbindende factor zijn.’ Dirk De Wachter

In samenwerking met VZW Re - Member


Wij zijn zeker bereid om mee na te denken, mee vorm te geven bij specifieke vragen voor je eigen netwerk, team, bedrijf,...Er zullen ook cirkels georganiseerd worden rond bepaalde thema’s. Deze worden aangekondigd op sociale media en op de website.


"Alleen met het hart kun je goed zien", zegt de kleine prins.

"Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."

De kleine prins - Antoine de Saint-Exupery